Active
Mã số0955-WT/ 0755-WT *
Tính năng 
Lavabo chân treo
Kích thước: 535 mm
Giá lavabo: 1,600,000 VND
Giá chân treo: 1,050,000 VND
Giá tham khảo
2,650,000 VND

* Giá Lavabo không bao gồm vòi nước

Chia sẻ / Đánh dấu trang:
Book mark Yahoo! MySpace TumbleUpon Bản in Gửi bạn bè
sản phẩm cùng nhóm