Concept
Mã số0552-WT/ 0740-WT *
Tính năng 
Lavabo chân treo
Kích thước: 550 mm
Giá lavabo: 1,600,000 VND
Giá chân treo: 1,000,000 VND
Giá tham khảo
2,600,000 VND

* Giá Lavabo không bao gồm vòi nước

Chia sẻ / Đánh dấu trang:
Book mark Yahoo! MySpace TumbleUpon Bản in Gửi bạn bè
sản phẩm cùng nhóm