Tiết kiệm Nước với Vòi rửa Chuyên biệt American Standard

Hiệu năng và độ linh hoạt Vòi rửa chuyên biệt của American Standard cung cấp một loạt các tùy chọn phong cách đa dạng và độ bền đủ lớn để chống chọi lại các môi trường chuyên biệt khác nhau, đồng thời tiết kiệm chi phí thông qua các sáng kiến hiệu quả về nước:
  • LINE SENSOR Độ cảm biến chính xác chưa từng có so với vòi cảm biến thông thường.
  • HYDROPOWER Sử dụng dòng nước làm nguồn cấp cho vòi rửa cảm biến.

Quay lại Trang Sản phẩm Tiết kiệm Nước