Banner Acacia Evolution Banner Acacia Evolution (mobile)
Banner Milano Banner Milano (mobile)
Banner Neo Modern Banner Neo Modern (mobile)
Vòi hoa sen
Vòi Sen Tắm
Xem tất cả
Chậu rửa mặt
Chậu Rửa
Xem tất cả
Bồn cầu vệ sinh
Bộ Cầu
Xem tất cả
Bồn cầu điện tử & nắp rửa
Bộ Cầu Điện
Tử Và Nắp Rửa
Xem tất cả
Sản phẩm chuyên biệt
Công Cộng
Xem tất cả
Bồn Tắm
Xem tất cả
Phụ Kiện
Xem tất cả

Những cải tiến công nghệ của American Standard

Công nghệ phát triển nhanh chóng. Tại American Standard, chúng tôi luôn đi đầu về kỹ thuật với những cải tiến, lợi ích và tính năng mới tuyệt vời cho các sản phẩm vòi tắm, bàn cầu, bồn tắm, sen tắm, chậu rửa và các phụ kiện đảm bảo nâng cao tiêu chuẩn sống.