Banner Acacia Evolution Banner Acacia Evolution (mobile)
Banner Milano Banner Milano (mobile)
Banner Neo Modern Banner Neo Modern (mobile)
Bồn cầu vệ sinh
Bàn cầu vệ sinh
Xem tất cả
Vòi rửa tay
Vòi Chậu
Xem tất cả
Chậu rửa mặt
Chậu rửa
Xem tất cả
Bồn cầu điện tử & nắp rửa
Bàn cầu điện tử
và nắp rửa
Xem tất cả
Sản phẩm chuyên biệt
Sản phẩm Chuyên biệt
Xem tất cả
Bồn tắm
Xem tất cả
Phụ kiện
Xem tất cả

Những cải tiến công nghệ của American Standard

Công nghệ phát triển nhanh chóng. Tại American Standard, chúng tôi luôn đi đầu về kỹ thuật với những cải tiến, lợi ích và tính năng mới tuyệt vời cho các sản phẩm vòi tắm, bàn cầu, bồn tắm, sen tắm, chậu rửa và các phụ kiện đảm bảo nâng cao tiêu chuẩn sống.