Về sản phẩm này
Thông Số Kỹ Thuật
Kích Thước

Chiều cao: 122.5mm
Chiều rộng: 230mm
Chiều dài: 83mm