Về sản phẩm này
Thông Số Kỹ Thuật
Kích Thước

Chiều rộng: 800mm
Chiều
dài: 800mm
phi: 32mm