Về sản phẩm này
Thông Số Kỹ Thuật
Kích Thước

Chiều rộng: 100mm
Chiều
dài: 600mm
phi: 32mm