Về sản phẩm này
Thông Số Kỹ Thuật
Kích Thước

Chiều dài: 700mm
Chiều rộng: 100mm
Chiều cao: 800mm
phi: 32mm