Về sản phẩm này
Thông Số Kỹ Thuật
Kích Thước

Chiều rộng: 600mm
Chiều cao: 700mm
phi: 32mm