Về sản phẩm này

Tính năng

  • DURASINE
  • CHỐNG XOÁN
    Giúp chống xoắn cho ống mềm sen tắm.
Thông Số Kỹ Thuật


Khách Hàng Nhận Xét 0 (0 votes)
Sending