Về sản phẩm này

Tính năng

  • LINE SENSOR
Thông Số Kỹ Thuật
Kích Thước

Chiều dài đầu vòi: 163.3mm
Chiều cao đầu vòi: 218.6mm