Về sản phẩm này
Specs
Kích Thước

Chiều dài: 550mm
Chiều rộng: 460mm
Chiều cao: 180mm