Về sản phẩm này
Thông Số Kỹ Thuật
Kích Thước

Chiều dài: 600mm
Chiều rộng: 450mm
Chiều cao: 135mm