Chậu rửa đặt trên bàn Nobile

Mã Sản Phẩm: WP-F616
Danh Mục Chậu Rửa Đặt Trên Bàn
Thiết Kế Cổ Điển
Bộ sưu tập Nobile
Kiểu Chậu Rửa Chậu Rửa Đặt Trên Bàn
Màu Sắc Trắng
Lỗ Chậu Rửa Không Lỗ
Kích Thước L550mm x W419mm x H175mm