Tìm một Chuyên Gia

Hầu hết mọi người sẽ thuê một kiến trúc sư, nhà thầu hoặc cả hai khi xây hoặc tân trang phòng tắm. Để đảm bảo bạn thuê đúng người, hãy lấy lời khuyên từ bạn bè và hàng xóm đã làm rồi.

Nhân viên tại các phòng trưng bày của American Standard có thể giúp bạn tìm các kiến trúc sư, nhà thầu và thợ lắp đặt có năng lực, đáng tin cậy.

Một số việc cần suy nghĩ khi chọn nhà thầu:

Họ đã hoạt động trong ngành được bao lâu?

Họ có thực hiện bảo hiểm cần thiết hay không?

Họ sẽ đã làm công trình nào chưa?

Nhân viên của thạo nghề hoặc có chứng nhận của tổ chức nào hay không?