Thiết kế phòng tắm ảo

Phòng Trưng Bày Ảo mới từ ATS là một công cụ thiết kế phòng tương tác, miễn phí, được tạo ra để hỗ trợ bạn trong các giai đoạn thiết kế của dự án dân cư hoặc thương mại của bạn.
Được thiết kế riêng cho các Chuyên Gia ở Bắc Mỹ, nó kết hợp nghiên cứu và phối hợp sản phẩm, đồng thời xác nhận sự tuân thủ pháp luật và giá cả theo ngân sách, tất cả cùng một lúc.
Với một cú nhấp, bạn sẽ có thể lập lịch biểu, lập các tờ rời, chuẩn bị tài liệu thi công, thuyết trình dành cho chủ đầu tư, và tải về tài liệu miễn phí về các dòng sản phẩm Revit riêng lẻ hoặc kết hợp.