Đựng giấy vệ sinh Concept

Mã Sản Phẩm: K-2801-43-N
Danh Mục Kệ Đựng Giấy Vệ Sinh
Thiết Kế Hiện Đại
Bộ sưu tập Concept
Màu Sắc Mạ Crom