Tính Năng & Cải tiến

Truyền thống của công ty chúng tôi được xác định bằng sự không ngừng cải tiến. Sự cam kết đạt chất lượng xuất sắc của American Standard có nghĩa là chúng tôi không ngừng cải thiện các dòng sản phẩm của mình để mang lại cho bạn những công nghệ và tính năng mới nhất có trên thị trường. Để truyền đạt bản chất cải tiến của các sản phẩm của mình, chúng tôi đã phát triển một hệ thống biểu tượng đại diện cho từng công nghệ này. Trên tất cả bao bì sản phẩm, tài liệu và trang web của chúng tôi, bạn sẽ tìm thấy một biểu tượng hoặc một loạt biểu tượng cho biết sự cải tiến nào trong nhiều cải tiến của chúng tôi được thể hiện trong mỗi sản phẩm.

Hãy tìm hiểu các biểu tượng cải tiến ở đây, và tìm hiểu thêm về các công nghệ và tính năng cải tiến mà chúng tôi cung cấp.

Explore the innovation icons here, and learn more about the innovative technologies and features that we offer.