Parts and support banner image 1440x400 1440x400

Phụ kiện & Hỗ Trợ

Innobanner comfortclean2 1
Tôi có thể sử dụng viên clo hoặc chất tẩy khác trong thùng nước bàn cầu hay không?
Không được sử dụng các chất tẩy như viên clo hoặc các chất tẩy trong thùng nước bàn cầu, vì điều này có thể làm xuống cấp các bộ phận của thùng nước.
Tôi có thể tự kết hợp thùng nước và bệ ngồi hay không?
Mặc dù có một số mẫu sản phẩm có thể hoán đổi thùng nước và bệ ngồi, nhưng hầu hết các sản phẩm được thiết kế để hoạt động tối ưu theo bộ như hình sản phẩm. Trên thực tế, nếu bạn tự kết hợp, có thể không xả được! Không thể thay thế thùng nước Dùng Lực Trọng Trường (Gravity Fed) bằng thùng Hỗ Trợ Bằng Áp Suất (Pressure Assisted). Thùng nước 12 lít và bệ ngồi 6 lít mỗi lần dội (và ngược lại) sẽ không hoạt động như nhau, vì thiết kế cổng sập là hoàn toàn khác nhau dựa trên lượng nước mỗi lần dội của toàn bộ thiết bị.

Trung tâm Chăm sóc Khách hàng:

Thứ Hai – Sáu :

Buổi Sáng 8:00 – 12:00

Buổi Chiều: 13h00 – 17:00

Nghỉ ngày Lễ, Tết

Liên hệ dịch vụ khách hàng hotline

Thứ Hai – Chủ Nhật :

Buổi Sáng 8:00 – 12:00

Buổi Chiều: 13h00 – 17:00

Nghỉ ngày Lễ, Tết