Vòi xịt vệ sinh đầu nhựa trắng

Mã Sản Phẩm: FFAS8686
Danh Mục Vòi Xịt
Thiết Kế Hiện Đại
Màu Sắc Trắng