KV VÒ I XỊ T 05
FFAS8686 613 X613
KV VÒ I XỊ T 05
FFAS8686 613 X613

Vòi xịt vệ sinh đầu nhựa trắng

Mã Sản Phẩm: FFAS8686
Thiết Kế Hiện Đại
Danh Mục Vòi Xịt
Màu Sắc Trắng