Về sản phẩm này
Thông Số Kỹ Thuật
Kích Thước

Chiều cao: 72mm
Chiều rộng: 139mm
Chiều dài: 226mm