FFAS6589 908500 BF0 Towel Shelf Round
FFAS6589 908500 BF0 Towel Shelf Round

Kệ khăn Seva

Mã Sản Phẩm: WF-6587
Bộ sưu tập Seva
Thiết Kế Hiện Đại
Danh Mục Kệ Để Khăn
Màu Sắc Mạ Crom
Kích Thước L600mm x W258mm x H77mm