Dây sen mạ chrome 1.5m

Mã Sản Phẩm: A-960-987
Danh Mục Dây Cấp
Thiết Kế Đương Đại
Màu Sắc Mạ Crom