BTAS2708 613 X613
BTAS2708 613 X613

Bồn tắm thép tráng men Milano

Mã Sản Phẩm: BTAS2708
American Standard Milano Collection
Bộ sưu tập Milano
Thiết Kế Đương Đại
Danh Mục Bồn Tắm Âm Sàn
Màu Sắc Trắng
Other Material Cast-iron