Thanh vịn góc bên trái

Mã Sản Phẩm: HR-320370-01L
Danh Mục Thanh Vịn
Thiết Kế Hiện Đại
Màu Sắc Trắng
Kích Thước W800mm x H800mm