A 8510 DC AC613 1
A 8510 DC AC613 1

Vòi chậu cảm ứng cổ cao

Mã Sản Phẩm: WF-8510
TÍNH NĂNG VÀ CÔNG NGHỆ

LINE SENSOR

Độ cảm biến chính xác chưa từng có so với vòi cảm biến thông thường.

Thiết Kế Hiện Đại
Danh Mục Vòi Chậu Cảm Ứng
Màu Sắc Mạ Crom
Nước Cấp Lạnh
Spout R163mm x 218mm