Van xả cảm ứng Sensor

Mã Sản Phẩm: WF-8833
Tính Năng & Công Nghệ
Icon linesensor

LINE SENSOR

Độ cảm biến chính xác chưa từng có so với vòi cảm biến thông thường.

Danh Mục Van Xả Cảm Ứng
Thiết Kế Đương Đại
Màu Sắc Mạ Crom
Nước Cấp Lạnh
Kích Thước H170mm