Van xả cho Bồn tiểu nam

Mã Sản Phẩm: WF-9802
Tính Năng & Công Nghệ
Icon watersaving

WATER-SAVING

Thân thiện với môi trường.

Danh Mục Van Xả
Màu Sắc Mạ Crom