1b32
1b32

Van xả cho Bồn tiểu nam

Mã Sản Phẩm: WF-9802
TÍNH NĂNG VÀ CÔNG NGHỆ

WATER-SAVING

Thân thiện với môi trường.

Danh Mục Van Xả
Màu Sắc Mạ Crom