Nắp rửa điện tử Pristine

Mã Sản Phẩm: WP-7SL1
[IloveSpalet] Love At First Touch - Chạm để yêu (Full)
Hướng Dẫn Lựa Chọn Và Lắp Đặt SPALET - Nắp Rửa Và Bàn Cầu Điện Tử
Hướng Dẫn Sử Dụng Nắp rửa điện tử Pristine Star WP-7SR1|SPALET
Nắp Rửa Điện Tử | Dòng sản phẩm Pristine của American Standard
Danh Mục Nắp Rửa Điện Tử
Thiết Kế Hiện Đại
Màu Sắc Trắng
Kích Thước L535mm x W472mm x H173mm