Nắp rửa điện tử Pristine

Mã Sản Phẩm: WP-7SL1
Danh Mục Nắp Rửa Điện Tử
Thiết Kế Hiện Đại
Màu Sắc Trắng
Kích Thước L535mm x W472mm x H173mm