Chậu rửa treo tường Active/Chân dài cho chậu rửa Active

Mã Sản Phẩm: 0955-WT/ 0765-WT
Danh Mục Chậu Treo Chân Dài
Thiết Kế Đương Đại
Bộ sưu tập Active
Kiểu Chậu Rửa Chậu Treo Chân Dài
Màu Sắc Trắng
Lỗ Chậu Rửa Một Lỗ
Kích Thước L535mm x W480mm x H850mm