Chậu rửa đặt trên bàn La Moda

Mã Sản Phẩm: WP-F602
Danh Mục Chậu Rửa Đặt Trên Bàn
Thiết Kế Đương Đại
Bộ sưu tập La Moda
Kiểu Chậu Rửa Chậu Rửa Đặt Trên Bàn
Màu Sắc Trắng
Kích Thước L600mm x W417mm x H161mm