Chậu rửa đặt trên bàn Milano

Mã Sản Phẩm: WP-F650
Danh Mục Chậu Rửa Đặt Trên Bàn
Thiết Kế Đương Đại
Kiểu Chậu Rửa Chậu Rửa Đặt Trên Bàn
Màu Sắc Trắng
Kiểu Dáng Chữ Nhật
Lỗ Chậu Rửa Không Lỗ
Kích Thước L548mm x W369mm x H140mm