WP F611 CCASF611 0000410 F0 613 X613 2 IMA
WP F611 CCASF611 0000410 F0 613 X613 IMA
WP F611 CCASF611 0000410 F0 613 X613 2 IMA
WP F611 CCASF611 0000410 F0 613 X613 IMA

Chậu rửa đặt trên bàn Square

Mã Sản Phẩm: WP-F611
Bộ sưu tập Acacia
Thiết Kế Hiện Đại
Danh Mục Chậu Rửa Đặt Trên Bàn
Basin Type Chậu Rửa Đặt Trên Bàn
Màu Sắc Trắng
Kiểu Dáng Chữ Nhật
Tap Hole Không Lỗ
Kích Thước L499mm x W399mm x H181mm