Chậu rửa đặt nửa bàn White

Mã Sản Phẩm: WP-F307
Danh Mục Chậu Rửa Đặt Nửa Bàn
Thiết Kế Hiện Đại
Kiểu Chậu Rửa Chậu Rửa Đặt Nửa Bàn
Màu Sắc Trắng
Kiểu Dáng Tròn
Lỗ Chậu Rửa Một Lỗ
Kích Thước L450mm x W450mm x H190mm