Project Marketing Senior Executive (Southern Region)

Feb 01, 2019

Chức danh
Project Marketing Senior Executive (Southern Region)

Tóm tắt
Cùng với Project Marketing Manager phát triển và thực hiện chiến lược Tiếp thị dự án của tất cả các thương hiệu để đạt được mục tiêu kinh doanh đã xác định (KPIs) và chịu trách nhiệm đảm bảo sự phát triển, thực hiện và đánh giá đúng đắn của tất cả các chương trình được thiết kế để tăng khả năng hiển thị thương hiệu và giành thị phần từ đối thủ cạnh tranh ở miền Nam

Mô tả

 • Xây dựng, quản lý và thực hiện các chiến lược tiếp thị và chiến thuật nhắm mục tiêu khách hàng B2B ở khu vực phía Nam
 • Dẫn đầu các hoạt động tiếp thị dự án bằng cách hợp tác với các đội thương hiệu và các nhóm bán hàng để xây dựng chiến lược và kế hoạch tiếp thị chung thành công với các tài khoản chính ở miền Nam
 • Hỗ trợ đội ngũ bán hàng trong cuộc họp với khách hàng để nâng cao kết quả bán hàng
 • Hợp tác và làm việc chặt chẽ với các tài khoản chính trong việc thực hiện các hoạt động tiếp thị của các dự án có sản phẩm của công ty
 • Giúp tăng cường mối quan hệ với kiến trúc sư và nhà thiết kế
 • Tạo các công cụ tiếp thị và truyền thông dự án
 • Hỗ trợ Quản lý tiếp thị dự án trong các công việc liên quan

Yêu cầu

 1. Kiến thức và kỹ năng:
  • Kỹ năng phần mềm (Word, Excel, PowerPoint, v.v.) Photoshop
  • Kỹ năng giao tiếp (tiếng Anh), nói và viết
 2. Giáo dục, đào tạo, trình độ chuyên môn:
  • Cử nhân tại các khu vực liên quan
 3. Kinh nghiệm:
  • 3-5 năm kinh nghiệm làm việc trong tiếp thị dự án hoặc tiếp thị B2B
  • Kinh nghiệm tiếp thị của các công ty bất động sản hoặc công ty vật liệu xây dựng là một lợi thế
  • Công việc đòi hỏi khả năng làm công việc và thiết kế sáng tạo
 4. Ngôn ngữ:
  • Tốt tiếng Anh trong 4 skils

Liên hệ:
Phòng tuyển dụng và đào tạo
Điện thoại: +84-24-38766 152 (Ext: 401)
Email: recruitment-vinax@lixil.com
Fanpage: Lixil Vietnam
Linkedin: Lixil Vietnam Corporation