Liên hệ chúng tôi

Nếu bạn có câu hỏi về sản phẩm American Standard hoặc yêu cầu bất kỳ hỗ trợ nào, bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua điện thoại hoặc gửi yêu cầu của bạn bằng cách sử dụng mẫu dưới đây.

Mô tả chi tiết
Hình Ảnh Đính Kèm
Hình Minh Họa
Vui lòng chọn file
Tải File …
Thông tin Sản phẩm

Sản phẩm còn hạn bảo hành

Liên hệ với dịch vụ khách hàng
Tel: (84) 1900 545460
MONDAY – FRIDAY:

8:00am – 5:00pm UTC

SATURDAY:

8:00am – 11:30pm UTC


Trung tâm Chăm sóc
Trung tâm Chăm sóc Khách hàng
46 Bích Câu,
Quận Đống Đa
Email liên hệ:
CustomerCareASVN@lixil.com