Xin Chào Các Đại Lý Bán Lẻ,

Trong hơn 140 năm, American Standard đã và đang sản xuất các sản phẩm có chất lượng cao, phụ vụ bạn và khách hàng của bạn một cách hiệu quả. Chúng tôi nỗ lực đơn giản hóa công việc cho các đại lý bán lẻ, bằng những cải tiến mới giúp cải thiện hiệu năng, tuổi thọ, và tính dễ đặt đặt. Chúng tôi tự hào cung cấp sản phẩm có hiệu năng dội nước cao nhất trong ngành với các sản phẩm bàn cầu của mình, và hậu thuẫn chất lượng của Vòi Chậu phòng tắm, Vòi Chậu phòng bếp, Chậu Rửa, bồn tắm, và bàn cầu của chúng tôi, vì chúng tôi thiết kế các sản phẩm mới dựa trên công nghệ và kỹ năng hàng đầu.