Hộp thoát nước đặt sàn

Mã Sản Phẩm: A-8200-N
Danh Mục Co Thải Chậu Rửa
Thiết Kế Đương Đại
Màu Sắc Mạ Crom
Kích Thước L90mm x W90mm x H5mm