Co thoát chữ S

Mã Sản Phẩm: WF-9502
Danh Mục Co Thải Chậu Rửa
Màu Sắc Mạ Crom