KV VÒ I XỊ T 06
FFAS6868 613 X613
KV VÒ I XỊ T 06
FFAS6868 613 X613

Vòi xịt vệ sinh đầu mạ chrome

Mã Sản Phẩm: FFAS6868
Thiết Kế Hiện Đại
Danh Mục Vòi Xịt
Màu Sắc Trắng