Chậu rửa đặt trên bàn Neo Modern

Mã Sản Phẩm: WP-F633
American Standard Neo Modern Collection
Danh Mục Chậu Rửa Đặt Trên Bàn
Thiết Kế Hiện Đại
Kiểu Chậu Rửa Chậu Rửa Đặt Trên Bàn
Màu Sắc Trắng
Kiểu Dáng Oval
Lỗ Chậu Rửa Không Lỗ
Kích Thước L545mm x W400mm x H150mm