Chậu đặt nửa bàn Milano

Mã Sản Phẩm: WP-F301
Danh Mục Chậu Rửa Đặt Nửa Bàn
Thiết Kế Đương Đại
Kiểu Chậu Rửa Chậu Rửa Đặt Nửa Bàn
Màu Sắc Trắng
Kiểu Dáng Chữ Nhật
Lỗ Chậu Rửa Một Lỗ
Kích Thước L500mm x W460mm x H150mm