Chậu rửa đặt nửa bàn VF-0333

Mã Sản Phẩm: VF-0333
Danh Mục Chậu Rửa Đặt Nửa Bàn
Thiết Kế Đương Đại
Kiểu Chậu Rửa Chậu Rửa Đặt Nửa Bàn
Màu Sắc Trắng
Kiểu Dáng Tròn
Lỗ Chậu Rửa Một Lỗ
Kích Thước L440mm x W440mm x H185mm