Chậu đặt nửa bàn Paramount

Mã Sản Phẩm: 0518-WT
Danh Mục Chậu Rửa Đặt Nửa Bàn
Thiết Kế Đương Đại
Bộ sưu tập Paramount
Kiểu Chậu Rửa Chậu Rửa Đặt Nửa Bàn
Màu Sắc Trắng
Kiểu Dáng Tròn
Lỗ Chậu Rửa Một Lỗ
Kích Thước L556mm x W455mm x H215mm