Nhân viên Trade Marketing

Feb 01, 2019

Chức danh
Nhân viên Trade Marketing

Bộ phận
Marketing

Tóm tắt

 • Responsible for developing and executing the Trade Marketing strategy of the Brand to achieve defined business objectives (KPIs) with the Brand Team and responsible for ensuring the proper development, execution and benchmarking of all programs designed to increase brand visibility and gain the market share from competitor.
 • Chịu trách nhiệm phát triển và thực hiện các chiến lược Marketing để đạt được KPIs với
 • Chịu trách nhiệm support hoạt động hàng ngày của Showroom, đào tạo nhân viên và mọi hoạt động khác cùng SR Manager và team Product Training

Nhiệm vụ và trách nhiệm

 1. Hàng ngày ghé thăm các cửa hàng bán lẻ, nhận diện và phát triển các công cụ MKT cần thieets để nâng cao hình ảnh thương hiệu, thể hiện tiện ích sản phẩm một cách rõ ràng đến khách hàng.
 2. Hợp tác với Brand Manager và Retail Manager để phát triển các chương trình khuyến khích mua hàng (Consumer promotions)
 3. Xây dựng và duy trì trade calendar của cả Retail và Marketing team.
 4. Thực hiện và theo dõi các chương trình Trade Marketing cho nhà bán với team sales và marketing .
 5. Carry out specific Trade Marketing programs, respecting company commercial policies, company strategy with the retailers and brand equity
 6. Work closely with the retail & marketing team to ensure that trade marketing strategies are aligned with marketing objectives and sales revenue targets
 7. Report sales needs and field intelligence to commercial / marketing teams
 8. Analyze brand sell through results by channel and make recommendations to increase results
 9. Manage budget and ROI for his/her specific Trade Marketing activities
 10. Visit LIXIL Showroom HCM daily basis and do actions showroom manager requests. Support daily operations and training.

Requirements

 1. Knowledge & Skills:
  • Software skills (Word, Excel, PowerPoint, etc.) Photoshop
  • Communication skills (English), spoken and written
 2. Education, Training, Qualifications:
  • Bachelor Degree in relevant areas
 3. Experience:
  • 2 years working experience in a marketing or advertising environment
  • The job requires an ability to do creative jobs and design
 4. Personality:
  • Competency segment ‘Personal’
  • Influencing: Persuades others of the value of an approach or idea. Gains commitment and support and gets others to willingly take action.
 5. Age:
  • Minimum 25 years old.
 6. Languages:
  • English and Vietnamese

Supervisory Relationships
Directly report to Trade Marketing Manager

Liên hệ:
Phòng tuyển dụng và đào tạo
Điện thoại: +84-24-38766 152 (Ext: 401)
Email: recruitment-vinax@lixil.com
Fanpage: https://www.facebook.com/lixilvietnam/
Linkedin: https://www.linkedin.com/company/lixil-vietnam-corporation/