Thoát nước cho chậu rửa

Mã Sản Phẩm: FFAS7979
Danh Mục Thoát Sàn
Thiết Kế Đương Đại
Màu Sắc Mạ Crom