Hộp thoát nước đặt sàn

Mã Sản Phẩm: A-8201-N
Danh Mục Thoát Sàn
Thiết Kế Đương Đại
Màu Sắc Mạ Crom
Kích Thước L90mm x W90mm x H5mm