FD1150 480 X350
FD1150 480 X350

Hộp thu nước đặt sàn

Mã Sản Phẩm: FD-1150
Thiết Kế Đương Đại
Danh Mục Thoát Sàn
Màu Sắc Mạ Crom