Thanh vịn cho người khuyết tật

Mã Sản Phẩm: WF-9401
Danh Mục Thanh Vịn
Thiết Kế Hiện Đại
Màu Sắc Trắng
Kích Thước L600mm x W115mm x H200mm