Thanh vịn chữ T

Mã Sản Phẩm: HR-320170-01
Danh Mục Thanh Vịn
Thiết Kế Hiện Đại
Màu Sắc Trắng
Kích Thước W600mm x H700mm